Referencje

Klienci firmy

Banki Spółdzielcze
Zgodnie z wymogami KNF (Rekomendacja D, Wytyczne IT, Rekomendacja dot. Bezpieczeństwa Płatności Elektronicznych, Rekomendacja M), sektor kapitałowo – finansowy ma obowiązek realizować regularne Audyty Bezpieczeństwa. Połowa Banków Spółdzielnych (czyli ok. 250 spośród nieco ponad 500) od 10 lat zamawia regularnie Audyt Bezpieczeństwa w firmie Kerberos OCHRONA INFORMACJI. Kerberos jest głównym graczem na rynku audytów w sektorze Banków Spółdzielczych. 

Sektor kapitałowy
Audyty zamawiają głównie Domy Maklerskie i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (jest to również podyktowane wymogami formalnymi KNF) 

Pozostali 
Firmy z sektora przemysłowego, handlowego i usługowego; głównie organizacje zatrudniające od 100 pracowników w górę.   
Szukaj