Oferta

Oferta usług audytorskich

Audyt Bezpieczeństwa Kompleksowy 
Procedury i dokumentacja polityki bezpieczeństwa 
Audyt ochrony danych osobowych (RODO) 
Badanie Planów Ciągłości Działania (PCD) 
Audyt technicznych aspektów zabezpieczeń (serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe) 
Testy penetracyjne (symulacje włamań z internetu) 

Audyt Bezpieczeństwa Techniczny 
Audyt technicznych aspektów zabezpieczeń (serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe) 
Testy penetracyjne (symulacje włamań z internetu) 

Testy penetracyjne zewnętrzne (z internetu) 
Testy penetracyjne (symulacje włamań z internetu) 

Audyt Bezpieczeństwa Systemów Bankowości Internetowej 
Badanie proceduralnych (polityka bezpieczeństwa) i technicznych systemu bankowości internetowej 
Badanie bezpieczeństwa aplikacji bankowości internetowej 
Badanie bezpieczeństwa infrastruktury bankowości internetowej 

Audyt Bezpieczeństwa Systemów Transakcyjnych Domów Maklerskich i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych 
Badanie proceduralnych (polityka bezpieczeństwa) i technicznych systemu transakcyjnego DM / TFI 
Badanie bezpieczeństwa aplikacji transakcyjnej 
Badanie bezpieczeństwa infrastruktury systemu transakcyjnego     
Szukaj