Świadectwo Autoryzacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


5 marca 2001 roku firma Kerberos OCHRONA INFORMACJI po raz pierwszy uzyskała Świadectwo Autoryzacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla swoich szkoleń.

Świadectwo wystawiono po przeprowadzeniu przez ABW audytu szkoleń firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI.