Najbliższe szkolenia, seminaria i konferencje

Szkolenia dla Banków Spółdzielczych   - tu szczegółowe informacje 

Szkolenia dla pozostałych podmiotów - tu szczegółowe informacje 

Seminaria i konferencje                       - tu szczegółowe informacje

 

Profil

Domeną firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI jest  świadczenie usług konsultingowych i szkoleniowych związanych z ochroną informacji. Oferta spółki składa się z 2 elementów:

  • konsulting związany z ochroną informacji (audyt, testy penetracyjne, polityka bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych, Rekomendacja D KNF, Wytyczne IT KNF)
  • szkolenia z ochrony informacji (Kursy ABI, Kursy IB, Warsztaty PCD i inne szkolenia)

Kadry

Ponieważ funkcjonowanie każdej firmy eksperckiej polega na sprzedaży nie tylko rozwiązań ale także specjalistycznej wiedzy i doświadczeń z nią związanych, podstawowym zasobem takiej firmy są kadry.

Firma Kerberos zatrudnia najwyższej klasy specjalistów. Niemal wszyscy konsultanci firmy mają doświadczenie w pracy naukowo-badawczej na polskich uczelniach i w dydaktyce akademickiej. Firma zatrudnia m.in. prawników z Uniwersytetu Warszawskiego i informatyków z Politechniki Warszawskiej.

Dostęp do najświeższych zdobyczy nauki, prace badawcze, udział w konferencjach naukowych i komercyjnych, praca dydaktyczna ze studentami pozwala konsultantom firmy Kerberos zachować konkurencyjny poziom wiedzy i doświaczenie w prowadzeniu wykładów i prelekcji.

Współpraca ze środowiskiem akademickim jest jednym z filarów budowania wizerunku marketingowego firmy Kerberos i gwarancją utrzymania wyższego poziomu merytorycznego usług niż poziom usług konkurencyjnych firm z branży.

Oferta szkoleniowa

  • szkolenia poświęcone tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochronie danych osobowych
  • kursy Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Inspektorów Bezpieczeństwa
  • specjalizowane szkolenia dotyczące bezpieczeństwa
  • świadectwo Autoryzacji Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki ABW

Oferta konsultingowa

  • audyty bezpieczeństwa, audyty bankowości internetowej, ochrona danych osobowych
  • testy penetracyjne symulujące włamania z Internetu
  • polityka bezpieczeństwa, plany ciągłości działania, Rekomendacja D KNF, Wytyczne IT KNF
  • prawne i techniczne usługi konsultingowe z zakresu ochrony danych osobowych