Opracowanie polityki bezpieczeństwa informatycznego; stworzenie dokumentacji.

 

Celem projektu jest analiza zastanego stanu rzeczy w aspekcie bezpieczeństwa informacji przechowywanej i przetwarzanej w organizacji oraz stworzenie kompletnej dokumentacji definiującej politykę bezpieczeństwa organizacji oraz przygotowanie personelu do jej wdrożenia.

 

Odbiorcy usługi

wszystkie organizacje, które chcą zaprojektowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego

Zakres prac

  1. Wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa
  2. Opracowanie projektu polityki bezpieczeństwa
  3. Stworzenie dokumentacji polityki bezpieczeństwa
  4. Nadzór nad wdrożeniem procedur organizacyjnych polityki bezpieczeńtwa
  5. Przeszkolenie pracowników i personelu informatycznego

Sugerowane dalsze prace

  1. wdrożenie sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego
  2. hardenning systemów operacyjnych
  3. hardenning aplikacji
  4. hardenning serwerów internetowych
  5. hardenning systemów firewall i sprzętu sieciowego