Ochrona danych osobowych - konsulting techniczny, ocena metod i systemów zabezpieczeń

 

Usługa o charakterze technicznym, merytorycznie bardzo podobna do usługi „Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego”. Różnica polega na uwypukleniu w analizach wątków związanych z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych dotyczących technicznych aspektów zabezpieczeń.

 

 

  Odbiorcy

Wszystkie organizacje, w których przetwarzane są dane osobowe


  Typy audytów

 1. Audyt przygotowawczy
  do spełnienia wymogów Rozporządzenia MSWiA w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy. - dla instytucji nie przygotowanych technicznie do ochrony danych osobowych
 2. Audyt weryfikacyjny
  dla instytucji, które wdrożyły procedury i techniki ochrony danych osobowych przewidziane w Ustawie i są zainteresowane przeprowadzeniem kontroli zastosowanych rozwiązań technicznych przez specjalistyczną firmę konsultingową.

  Zakres prac

 1. przygotowanie lub skontrolowanie procedur zabezpieczeń
 2. przygotowanie lub skontrolowanie technik i narzędzi służących ochronie danych osobowych
 3. przeszkolenie inżynierskie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 4. sprawdzenie poprawności struktury bazy danych osobowych i wymaganych Ustawą cech funkcjonalnych aplikacji do przetwarzania danych osobowych


UWAGA: Zakres prac niniejszej usługi zbliżony jest do zakresu prac usługi
Ekspertyza bezpieczeństwa systemu informatycznego (audyt wewnętrzny)- patrz opis powyżej


  Skład Zespołu Audytorskiego

 • informatycy