Ochrona danych osobowych - konsulting prawny, stworzenie lub weryfikacja wymaganej ustawą dokumentacji.

 

Usługa o charakterze konsultingu formalno – prawnego. W wyniku jej wykonania tworzona jest lub korygowana istniejąca w organizacji dokumentacja związana z wymogami utawy o ochronie danych osobowych.

 

 

  Odbiorcy

Wszystkie organizacje, w których przetwarzane są dane osobowe


  Typy audytów

 • Audyt przygotowawczy
  do spełnienia wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych, dla instytucji, które jeszcze nie zastosowały się do obowiązków narzucanych przez Ustawę
 • Audyt weryfikacyjny
  dla instytucji, które wdrożyły procedury i techniki ochrony danych osobowych przewidziane w Ustawie i są zainteresowane przeprowadzeniem kontroli istniejącego stanu przez specjalistyczną firmę konsultingową.

  Zakres prac

 1. przygotowanie lub skontrolowanie poprawności istniejących dokumentów - wymaganych przez Ustawę
 2. przygotowanie lub skontrolowanie poprawności wniosku do GIODO o rejestrację danych osobowych
 3. opracowanie lub weryfikacja procedur i technik ochrony danych osobowych
 4. skontrolowanie formy ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych
 5. przeszkolenie pracowników i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 6. sprawdzenie poprawności struktury bazy danych osobowych i wymaganych Ustawą cech funkcjonalnych aplikacji do przetwarzania danych osobowych

  Skład Zespołu Audytorskiego

 • prawnicy, specjaliści ochrony danych osobowych
 • informatycy